Pàgina 2 Carta oberta a Pauli Josa Fenés (esboç)

Com que això( la carta) no ho acabaré pas avui, crec que primer potser hauria de fer-ne o ferme'n 5 cèntims per ordenar conceptes.
  1.  Vagi per endavant la més gran de les admiracions al pintor, (comparacions exemples, raons, etc...) No és per simple amistat (que ja és molt) que considero Pauli Josa un dels grans pintors d'aquesta època. Potser podría intentar fer una llista de defectes perquè els elogis només son paraules però si afirmo perquè ho he vist que Pauli Josa ha assolit l'excelència en algunes de les seves obres, m'és molt difícil fer tal llista i dubto de la seva utilitat. Pauli Josa és un geni i això vol dir que pot crear coses sublims; no vull pas dir que tot el que faci serà sempre genial només per la seva signatura però sí que pot  tornar-ho a fer (això implica superar-se un mateix novament) i com que el llistó ja està tant alt, el resultat pot ser espectacular.
  2. Informació de qui soc (Pau Mora) i el vincle amb l'artista. Més que res per fer saber a qui llegeixi això que el blog no l'ha confeccionat el propi Pauli Josa. Naturalment està fet amb el seu consentiment i qualsevol cosa que no li faci el pes no tinc cap inconvenient a esborrar-ho. I com que aquí el protagonista és en Pauli, només diré de mi que em considero amic seu i que durant una temporada que no sé acotar, vaig poder gaudir del seu estudi del Poblenou i allà vaig poder aprofondir més en la pintura i concretament també en la seva obra.
  3. Nou propòsit del blog: -recollida d'imatges d'obra de Pauli Josa ara en propietat de tercers(sobretot particulars) així com informació del quadro en concret(mides, tècnica emprada i si pot ser, la data de creació i/o adquisició i motius) i si es vol el nom del propietari i/o la ciutat a on es troba sense cap més intenció que la constatació. Igualment crec que pot ser realment interessant expressar en unes ratlles la sensació que produeix la visió o convivència amb tal obra. Podeu enviar o posar-vos en contacte a elpaumora@gmail.com
  4. Recolzar a l'artista Paulinià i dir-li, pregar-li, demanar-li, sugerir-li i si cal obligar-lo, a que pinti més.