12/06/2009

CCCC

Cub al CCCB 2Mtx2x2


Cub de 2Mt x 2Mt x 2Mt Tècnica Mixte Iluminat per dintre
CCCB Centre de cultura Contemporània de Barcelona